Půdorysy – dispozice

1. nadzemní podlaží
.
2. nadzemní podlaží